Ngôn ngữ   
vn eng
Kết nối 
Thương hiệu thuộc
Fuso Việt Nam

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SANG TÊN ĐỔI CHỦ XE CŨ CÁ NHÂN

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH SANG TÊN ĐỔI CHỦ XE CŨ CÁ NHÂN
Bạn đang chuẩn bị mua xe đã qua sử dụng của cá nhân (không phải Công ty)? Bạn chưa biết thủ tục sang tên đổi chủ như nào cho hợp pháp? Chúng tôi xin được hướng dẫn quy trình như sau:
Bước 1: Ký hợp đồng mua bán tại Phòng công chứng
Bước 2: Rút hồ sơ gốc của xe tại Phòng CSGT bên bán thường trú (nếu bên mua và bên bán khác tỉnh/thành phố)
Bước 3: Nộp thuế trước bạ (tại nơi bên mua thường trú)
Bước 4: Đăng ký sang tên và đổi biển số tại Phòng CSGT (nếu bên mua và bên bán khác tỉnh/thành phố và/hoặc biển xe cũ là biển 4 số)
Bước 5: Đăng kiểm xe
 
Chi tiết các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Ký hợp đồng mua bán tại Phòng công chứng
Để có hồ sơ pháp lý cho việc sang tên thì Hợp đồng mua bán xe phải được công chứng là có thực.
Việc này được thực hiện tại Phòng công chứng tư nhân, hồ sơ cần chuẩn bị gồm:
TT Hồ sơ Số lượng
1 Giấy đăng ký xe ô tô và các hồ sơ pháp lý đi kèm của chiếc xe đó,
giải chấp ngân hàng (nếu có)
01 bản chính + 01 bản photo
2 Sổ đăng kiểm ô tô 01 bản chính + 01 bản photo
3 Bảo hiểm ô tô 01 bản chính + 01 bản photo
4 Hồ sơ pháp lý của bên bán: CMTND + hộ khẩu + đăng ký kết hôn của bên bán xe
(nếu là độc thân hoặc ly hôn thì phải có chứng nhận kèm theo)
01 bản chính + 01 bản photo
5 CMTND của bên mua 01 bản chính + 01 bản photo
Trường hợp bạn mua xe của Công ty: không cần phải đi công chứng. Hai bên sẽ ký hợp đồng mua bán và bên bán xuất hóa đơn GTGT (kèm theo 02 bản sao y hóa đơn GTGT, hồ sơ liên quan đến xe nếu có), và các hồ sơ như trên.
 
Bước 2: Rút hồ sơ gốc của xe tại Phòng CSGT bên bán thường trú (nếu bên mua và bên bán khác tỉnh/thành phố)
Cần chuẩn bị các hồ sơ như sau:
TT Hồ sơ Số lượng
1 Đơn xin rút hồ sơ theo mẫu 01 bản chính
2 Giấy đăng ký xe 01 bản chính
3 Sổ đăng kiểm xe 01 bản chính
4 Hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền có công chứng
Nếu mua xe của Công ty: Hợp đồng mua bán; Quyết định bán xe;
Hóa đơn GTGT; Hóa đơn GTGT nối (nếu có); Công chứng ĐKKD của bên bán;
01 bản chính
5 Giấy giải chấp ngân hàng (nếu có) 01 bản chính
6 Biển số của xe (nếu phải cấp biển mới, khác tỉnh) 02 biển gốc
7 Bản cà số khung, số máy 01 bộ
8 CMTND và Sổ hộ khẩu của bên mua xe / Chủ xe cũ 02 bản chính hoặccôngchứng
 
Bước 3: Nộp thuế trước bạ (tại nơi bên mua thường trú)
Cần chuẩn bị các hồ sơ như bên dưới, quy trình nộp thuế và đăng ký xe chi tiết xem tại đây
TT Hồ sơ Số lượng
1 Tờ khai thuế trước bạ (theo mẫu cấp tại Chi cục thuế) 02 bản chính
2 Toàn bộ hồ sơ của xe (hóa đơn GTGT, hợp đồng mua bán, phiếu xuất
xưởng, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường…)
01 bộ gốc để đối chiếu
+ 01 bộ photo để nộp
3 CMTND của bên mua xe 01 bản chính + 01 bản photo
 
 
Bước 4: Đăng ký sang tên và đổi biển số tại Phòng CSGT (nếu bên mua và bên bán khác tỉnh/thành phố và/hoặc biển xe cũ là biển 4 số)
Cần chuẩn bị các hồ sơ như bên dưới, quy trình nộp thuế và đăng ký xe chi tiết xem tại đây
TT Hồ sơ Số lượng
1 Tờ khai công an đăng ký xe (theo mẫu của Phòng CSGT) 01 bản chính
2 Toàn bộ hồ sơ gốc của xe (hóa đơn GTGT, hợp đồng mua bán, phiếu xuất xưởng,
giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường…)
01 bộ chính
3 Biên lai nộp thuế trước bạ (có đóng dấu của Chi cục thuế) 01 bản chính
4 Bản cà số khung, số máy 02 bản chính
5 CMTND của bên mua xe, kèm theo sổ hộ khẩu 02 bản chính hoặccôngchứng
Thời hạn trả giấy đăng ký gốc: từ 02-07 ngày làm việc
 
Bước 5: Đăng kiểm xe
TT Hồ sơ Số lượng
1 Phiếu xuất xưởng của xe hoặc thùng xe (xe tải), Giấy chứng nhận an toàn
kỹ thuật và bảo vệ môi trường
01 bộ photo
2 Bản cà số khung, số máy 02 bản chính
3 Giấy đăng ký xe bản gốc hoặc Giấy hẹn lấy đăng ký xe 01 bản chính hoặccôngchứng
4 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 01 bản chính
Trường hợp bên bán và bên mua cùng tỉnh/thành phố; xe đã là biển 5 số và thời hạn đăng kiểm vẫn còn hiệu lực thì không nhất thiết phải làm thủ tục đăng kiểm lại.
 
Để được tư vấn cụ thể về các thủ tục nộp thuế trước bạ, đăng ký xe, đăng kiểm xe Quý khách liên hệ hotline của chúng tôi theo số: 09137.23568
Trường hợp Quý khách thấy khó khăn và mất thời gian với các thủ tục này, muốn thuê dịch vụ hoàn thiện trọn gói, chìa khóa trao tay. Giá dịch vụ của chúng tôi là 2.000.000 – 3.000.000 VND tùy từng loại xe và địa phương.